KDV indirimi, bataklığı kurutmak yerine tek tek sivrisinek avlamaktır!

İskenderun Sağlıklı Yaşam parkında, enerji zammının geri alınması için bugün öğle saatlerinde toplanan KESK’e bağlı Eğitim Sen İskenderun Şube Üyeleri, burada basın açıklamasında bulundular. Yaşanan ekonomik krizi atlatmak için hükümet tarafından yapılan girişimlerin hiçbirinin bu sorunu çözemediğinin altını çizen Şube Başkanı Ünsal, zamların geri alınmasını ve özelleştirmelerin iptal edilmesi için bu hafta boyunca tüm yurtta eylem ve etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.

Ülke olarak tarihimizin en zor süreçlerinden birisini yaşadığımızı söyleyen Eğitim Sen Şube Başkanı Mustafa Ünsal, “Cilalanarak piyasaya sürülen ‘kur korumalı mevduat sistemi’ de, ‘tarihi artış’ olarak pazarlanmak istenen asgari ücret artışı da yaşanan krizi çözememektedir.  Çünkü asıl ve gerçek tarihi artış hayat pahalılığında yaşanmaktadır. Enerji alanında yaşanan artışlar suya atılan bir taşın oluşturduğu halkalar gibi ulaşımdan gıda ürünlerine, meyve ve sebzeden temel tüketim maddelerine kadar her alana yansımaktadır. Dolayısıyla bugün toplum olarak maruz bırakıldığımız yüksek enflasyonda, artan hayat pahalılığında en büyük pay enerji alanında yaşanan fiyat artışlarıdır.

Dört kişilik bir aileden oluşan söz konusu kamu emekçisi hanesinin 2021 Aralık itibari ile 210 TL olan elektrik faturası yılbaşı akşamı yapılan zamla 370 TL’ye çıkmıştır. Yine Aralık 2021 itibari ile 400 TL olan doğalgaz faturası 500 TL’ye çıkmıştır. Hane halkından kamu emekçisinin işine giderken ve dönerken, diğer aile üyelerinin ise sadece haftada bir gün ulaşım harcaması yaptığını varsaydığımızda 2021 Aralık itibari ile aylık 360 TL olan ulaşım masrafı %40 zamla 504 TL’ye çıkmıştır.

Kısacası dört kişilik bir kamu emekçisi ailesinin, asgari seviyedeki elektrik, doğalgaz ve ulaşım harcamasını esas alarak yaptığımız hesaplamaya göre söz konusu ailenin zamlar sonrasında sadece bu 3 kaleme yaptığı harcama 404 TL artmıştır. Bu tabloya rağmen bugün 84 milyon;  fahiş zam yapılan elektrikte kısmi indirim, gıda ürünlerinde fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı dahi belirsiz olan KDV indirimi, gibi bataklığı kurutmak yerine tek tek sivrisinek avlamaya dayalı düzenlemelerle oyalanmak istenmektedir.

Son yirmi yıldır hayata geçirilen halkın değil, bir avuç mutlu azınlığın çıkarlarını temel alan özelleştirmeler ise ülkemizin her alanda dışarıya bağımlılığını artırarak içine sürüklendiği çıkmazı daha fazla büyütmüştür. 20 yıl önce elektrik dağıtımının tamamı yani %100’ü devlet tarafından yapılıyorken bugün devletin elektrik dağıtımındaki payı sıfırlanmış, elektik dağıtımının tamamı özel sektöre devredilmiştir. Kayıp kaçağı azaltmak, enerji verimliliğini sağlamak gibi adımlar yerine görülen her akarsuyun üzerine bir HES, her ovaya bir termik santral kurularak doğamız talan edilmiş, tüketilecek elektriğin çok üzerinde bir elektrik kapasitesi yaratmıştır. Bu durumda normal koşullarda elektrik fiyatlarının düşmesi beklenirken tam tersi olmuştur.

Bugün Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ürettiği elektriği dağıtım şirketlerine 31,86 kuruşa satmaktadır. Aynı elektriği üreten şirketlerin bizim faturalarımıza enerji bedeli olarak yansıttığı tutar ise 210 kilowatt saate kadar 79,5 kuruş, 210 kilowatt saat üstü için ise 134,88 kuruştur. Bu tutarlar sadece faturalarımıza yansıyan enerji bedelidir. Tüm elektrik dağıtımı artık özel sektörün elinde olduğu için, özel dağıtım şirketleri bunun üzerine kilowatt başına 33 kuruş dağıtım bedeli eklemektedir.

EÜAŞ mevcut durumda toplam elektriğin beşte birini üretmektedir. Yani bir kamu kuruluşu olan EÜAŞ mevcut durumda bile 38,7 milyon mesken abonesine elektik satacak potansiyele sahiptir. EÜAŞ bir avuç özel üretim ve dağıtım şirketlerini aradan çıkarıp halka doğrudan elektrik verdiğinde bugün 210 kilowatta kadar 137,3 kuruş olan kilowatt saat tutarı 70,8 kuruşa inmektedir. Bunun karşılığı mevcut faturada %120 azalmadır. 210 kwh üstü, ticarethane ve sanayi için ise zamların geri alınması, alınan vergilerin piyasa fiyatı ile fark için karşılanması yeterli olacaktır.

KESK olarak, bu hafta boyunca tüm yurtta daha çok enerji zamlarını merkez alan bir noktadan , ‘Zamlar Geri Alınsın, Özelleştirmeler İptal Edilsin’  şiarı ile eylem ve etkinlikler düzenliyoruz.  Başta kamu emekçileri olmak üzere tüm emekçileri, işçileri, dar gelirlileri omuz omuza vermeye, zamlara karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz” dedi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.