PCR testi, HES Kodu Kaldırılırken, Maske Zorunluluğu Kısmı Kaldırıldı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72.inci maddelerine istinaden Bugün Vali Rahmi Doğan başkanlığında olağanüstü toplanarak, ilimizi kapsayacak şekilde kararlar almıştır. Alına kararlar doğrultusunda, HES Kodu sorgulamasına, PCR test ibrazına son verilirken; maske kullanma zorunluluğu da kısmı bir şekilde kaldırıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı bir takım kararla şöyle;

Maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif  PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanmasının 03.03.2022 tarihi itibariyle sonlandırılmasına,

Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğunun uygulanmamasına, Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilmesine,

Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarının kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması yapılması uygulamasının 03.03.2022 tarihi itibariyle sona erdirilmesine,

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ya da son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesi uygulamasına 03.03.2022 tarihi itibariyle son verilecek ve bundan böyle Sağlık Bakanlığının 03.03.2022 tarihli ve E-13588366-149-377 sayılı yazısı doğrultusunda hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testi istenilmemesine,

Sağlık Bakanlığının 03.03.2022 tarihli ve E-13588366-149-389 sayılı yazısı doğrultusunda 03.03.2022 tarihinden itibaren sınır kapılarımızdan ülkeye girişte uygulanacak usul ve esaslar aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenecektir;

Bugün itibariyle ilimiz için, hava yolu ile sınır kapılarımızdan ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenler veya son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testi ibraz eden kişilere karantina tedbiri uygulanmamasına,

Kara, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişilerden herhangi bir belge istenmemesine,

12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulmasına,

Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personel SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulmasına,

Yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümlerinin saklı kalmasına, Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Kaymakamlarca Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri uyarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması hususlarında; Oy birliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.